BĐS Nova Land Cover Image
User Image
Ziehe das Cover mit der Maus um es neu zu Positionieren
BĐS Nova Land Profile Picture
  • contract 1 Beiträge

  • genders Männlich
  • calendar-1 06-Aug-1988
  • briefcase Arbeitet bei BĐS Nova Land
  • worldwide Lebt in Vietnam
  • pin Wohnt in Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Über Uns
  • Những thành tựu của Tập đoàn Novaland được ghi nhận và vinh danh qua nhiều giải thưởng và danh hiệu uy tín trong và ngoài nước, thể hiện nỗ lực không ngừng của Tập đoàn trong việc tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt.
  • Mehr Infos
  • How did you find out about RapiChat.com?: friend